ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται…
Έφτασαν δικηγόροι από κολέγια, καταφθάνουν και οι αντίστοιχοι μηχανικοί? Αποφοίτους ιδιωτικού κολεγίου που συνεργάζεται με…
Επαναφορά του πόρου 6 ο/οοΓραπτή συμφωνία μεταξύ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και εργοληπτικών οργανώσεων για επαναφορά του…
Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Μαυρομματαίων 17, 104 34…
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα Υπογράφτηκε στις 8 Ιουλίου 2016 το Προεδρικό Διάταγμα με το…
Η απόρρητη εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα δημόσια έργα Τον φάκελο των κατασκευών στην…
Άρειος Πάγος, απόφαση 181/2016: Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες. Ευθύνη εργοδότη. Υποχρεώσεις εργολάβου ως…
Να καταργηθούν όλες οι εξετάσεις, όχι μόνο για τους ελεγκτές δόμησης αλλά και για τους…