Η απόρρητη εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα δημόσια έργα   Τον φάκελο των κατασκευών στην Ελλάδα ανοίγει το inside story, μέσα από πληροφορίες ανθρώπων της αγοράς και ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται στην εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη πολύχρονη έρευνα για να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη αθέμιτ...