ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Υπουργική Απόφαση 270999/Δ5/2022 - ΦΕΚ 4663/Β/5-9-2022 Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των…
Αναρτήθηκαν στην πύλη «Ανοικτών Δεδομένων» του Ελληνικού Κτηματολογίου (https://data.ktimatologio.gr) δύο νέα σύνολα δεδομένων που αφορούν…
Δέκα χρόνια μετά την 1η έκδοση και πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της 2ης αναθεώρησης…
Από το ΥΠΕΝ εκδόθηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των Προγραμμάτων…
Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης…
Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του…
Εκδόθηκε Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558/9.5.2022 με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ.…
Συνάδελφοι/σες Ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ μαζί με τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες Ομοσπονδίες (ΠΟΕ…