ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Αφορά έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς για την περίοδο 2019/2020 - Παράταση λειτουργίας «Ηλεκτρονικής…
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση…
Με διευκρινιστική ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ σχετικά με την απόφαση με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/10179/322 Απόφαση…
Νέα δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που ακυρώνει την οικοδομική άδεια ανέγερσης κτιρίου στους…
Σε αναμονή της επανεξέτασης του ζητήματος της παράτασης για την κατά παρέκκλιση δόμηση στα εκτός…
Υπουργική Απόφαση 270999/Δ5/2022 - ΦΕΚ 4663/Β/5-9-2022 Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των…
Αναρτήθηκαν στην πύλη «Ανοικτών Δεδομένων» του Ελληνικού Κτηματολογίου (https://data.ktimatologio.gr) δύο νέα σύνολα δεδομένων που αφορούν…
Δέκα χρόνια μετά την 1η έκδοση και πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της 2ης αναθεώρησης…