ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Νέα δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που ακυρώνει την οικοδομική άδεια ανέγερσης κτιρίου στους…
Σε αναμονή της επανεξέτασης του ζητήματος της παράτασης για την κατά παρέκκλιση δόμηση στα εκτός…
Υπουργική Απόφαση 270999/Δ5/2022 - ΦΕΚ 4663/Β/5-9-2022 Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των…
Αναρτήθηκαν στην πύλη «Ανοικτών Δεδομένων» του Ελληνικού Κτηματολογίου (https://data.ktimatologio.gr) δύο νέα σύνολα δεδομένων που αφορούν…
Δέκα χρόνια μετά την 1η έκδοση και πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της 2ης αναθεώρησης…
Από το ΥΠΕΝ εκδόθηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των Προγραμμάτων…
Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης…
Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του…