ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά όλες οι αποφάσεις κύρωσης δασικών χαρτών που έχουν εκδοθεί σε…
1. Η επικαιροποίηση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ: 2009, αποτελεί…
Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 ΦΕΚ/3985/Β'/22.06.2023 υπουργική απόφαση που αφορά την Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού. Σκοπός…
Αφορά έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς για την περίοδο 2019/2020 - Παράταση λειτουργίας «Ηλεκτρονικής…
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση…
Με διευκρινιστική ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ σχετικά με την απόφαση με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/10179/322 Απόφαση…
Νέα δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που ακυρώνει την οικοδομική άδεια ανέγερσης κτιρίου στους…
Σε αναμονή της επανεξέτασης του ζητήματος της παράτασης για την κατά παρέκκλιση δόμηση στα εκτός…