Άρειος Πάγος, απόφαση 181/2016:       Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες.   Ευθύνη εργοδότη. Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς   την τήρηση κανόνων ασφαλείας       Μία πολύ ενδιαφέρουσα για τους μηχανικούς και τους εργολάβους απόφαση εξέδωσε ο Άρειος Πάγος σχετικά με το ποιος θεωρείται εργοδότης   στις οικοδομικές ...