Απόφαση - σταθμός από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η πρόσβαση πολιτών σε περιβαλλοντικά έγγραφα υπερέχει του απορρήτου

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 07:38

Η πρόσβαση των πολιτών σε έγγραφα που αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπερτερεί της διαφύλαξης του εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου, έκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση, εξετάζοντας την υπόθεση της Stichting Greenpeace Nederland και Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) εναντίον της Κομισιόν που τους αρνήθηκε πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες και την υπόθεση του Bijenstichting, ολλανδικού σωματείου για την προστασία των μελισσών, το οποίο ζήτησε από την ολλανδική αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων στην αγορά (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, CTB) στοιχεία για ένα προϊόν της Bayer.

To Δικαστήριο, αναιρώντας προηγούμενη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, απεφάνθη ότι όταν ένα πρόσωπο ζητεί πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα, ο όρος «πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον» εμπερικλείει μεταξύ άλλων τις πληροφορίες εκείνες που αφορούν τη φύση και τις επιπτώσεις των απορρίψεων ενός παρασιτοκτόνου στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος ή στα φυτά. Η προστασία του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου δεν μπορεί να προβληθεί κατά της γνωστοποιήσεως τέτοιων πληροφοριών.

πηγή : ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ online
http://michanikos-online.gr/news.php?aID=19962

Διαβάστηκε 2546 φορές