Κατάρτιση και έγκριση Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού για συγκεκριμένους Δήμους

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 07:28

Από το ΥΠΕΝ εκδόθηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού που αφορούν οριοθετήσεις οικισμών, ζώνες υποδοχής συντελεστών δόμησης και αναγνώρισης οδών σε συγκεκριμένους Δήμους:

-Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59445/11/09.06.2022 (ΦΕΚ 2931/09.06.2022 τεύχος Β’): Κατάρτιση και έγκριση του Δ’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθετήσεις οικισμών Ι), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών».

-Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59447/12/09.06.2022 (ΦΕΚ 2931/09.06.2022 τεύχος Β’): Κατάρτιση και έγκριση του ΣΤ’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Ζώνες Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)».

-Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59443/10/09.06.2022 (ΦΕΚ 2931/09.06.2022 τεύχος Β’): Κατάρτιση και έγκριση του Ε’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Αναγνώριση οδών), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών».

Απόφαση-Υπ.-Περιβάλλοντος-και-Ενέργειας-ΥΠΕΝΓ

 

Πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82-r12407/

Διαβάστηκε 590 φορές