Εισήγηση ΑΜΑΚ στη ΔΕ: «Παράταση των δικαιολογητικών του Ν. 4178/13 και της Ταυτότητας Κτιρίου».

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 09:28

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 10-02-2022 και ώρα 18.30 μ.μ.

 

Θέμα : «Παράταση των δικαιολογητικών του Ν. 4178/13 και της Ταυτότητας Κτιρίου».

 

Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας, Α.Τ.Μ., Μέλος Δ.Ε.

 

Λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης η οποία πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια, πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν σε δυσκολία εκτέλεσης των επαγγελματικών καθηκόντων τους. Παρουσιάζονται συχνά δυσλειτουργίες σε Υπηρεσίες και Επιτροπές(Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Αρχιτεκτονικές Επιτροπές, ΣΥΠΟΘΑ κτλ) με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην έκδοση απαραίτητων Εγκρίσεων, Αποφάσεων κτλ αλλά και στη λήψη αντιγράφων σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών απαραίτητων για την διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4782/2021:

“για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον Ν.4178/2013 (Α’ 174), περί αυθαίρετης δόμησης, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον Ν. 4495/2017 (Α’ 167) και για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον Ν.4014/2011 (Α’ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αυθαιρέτων, που έχουν μεταφερθεί στον Ν.4178/2013, ο Μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:    

  • 8.2.2022  για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν.4014/2011 (Α’ 209) στον Ν.4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013

 

  • 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν.4014/2011 στον Ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014

 

  • 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν.4014/2011 στον Ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015

 

  • 8.5.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν.4014/2011 στον Ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016
  • 8.8.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν. 4014/2011 στον Ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017″.

Μετά από πληθώρα αιτημάτων από τα μέλη μας, για τους λόγους που αναφέρουμε στην αρχή της παρούσας ζητούμε:

Παράταση ενός έτους στη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Θεωρούμε ότι με την παράταση αυτή θα ξεπεραστούν προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην πλειονότητα των μηχανικών και σε χιλιάδες πολίτες που είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουν ολοκληρωμένες τις σχετικές δηλώσεις στις τρέχουσες προθεσμίες.

Τέλος, θεωρούμε θετική την απόφαση του Υπουργείου για παράταση αναφορικά με την υποχρέωση συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου με ταυτόχρονη δυνατότητα χρήσης της βεβαίωσης μηχανικού όπως εκδίδεται μέχρι σήμερα, για δύο επιπλέον μήνες και συγκεκριμένα έως τα τέλη Μαρτίου 2022. Πιστεύουμε ότι το διάστημα αυτό προσαρμογής πρέπει να παραταθεί ώστε  να εξοικειωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την ΗΤΚ (η οποία λειτουργεί ήδη) και παράλληλα να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των αρχείων των Υπηρεσιών Δόμησης.

 

Διαβάστηκε 530 φορές