Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 237

Οικονομικά στοιχεία για τη "μεγάλη επένδυση" του ΤΣΜΕΔΕ

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 19:42

 

Οικονομικά στοιχεία για τη "μεγάλη επένδυση" του ΤΣΜΕΔΕ

 

Αναδημοσίευση από εδώ, με πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για την "Tράπεζα μας " την Τράπεζα Αττικής. Που πήγανε τα 430 εκατ ευρώ από τις εισφορές μας θα το μάθουμε ποτέ?

 

Η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Αττικής κατά ποσό 398,8 εκατ. ευρώ, η οποία κατά το ήμισυ έλαβε χώρα με έκδοση νέων μετοχών με καταβολή μετρητών και κατά το ήμισυ με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την 28 η Ιουνίου 2013 και σε ότι αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 2η Ιουλίου 2013.

Επομένως, στους Ισολογισμούς εξαμήνου 2013 δεν εμφανίζονται τα 398,8 εκατ. ευρώ της ανακεφαλαιοποιημένης Αττικής (για την ακρίβεια εμφανίζονται μόνο ως χρηματοροή στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες και στις λοιπές υποχρεώσεις), όπως και σε ορισμένους δείκτες που θα σας παρουσιάσω, στην ανάλυση που ακολουθεί.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) που εξέδωσε η Τράπεζα στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) διαμορφώνεται σε 10,4% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώνεται σε 6,9%. Σημειώνεται ότι στη διαμόρφωση του δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) δεν υπολογίζεται στην παρούσα φάση το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο και έχει προσμετρηθεί μόνο το μέρος των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί για την κάλυψη της έκδοσης νέων μετοχών. 


Με βάση τους όρους της αύξησης, όπως περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, όταν ο ανωτέρω δείκτης Core Tier I υπολείπεται του ελάχιστου ορίου 9% που έχει θεσπιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος τότε αυτόματα θα μετατρέπεται μέρος του ομολογιακού δανείου σε μετοχές έτσι ώστε ο δείκτης σε κάθε περίπτωση να μην υπολείπεται του ελάχιστου ορίου.

 

Το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας κατά την 30/06/2013 αριθμούσε 80 καταστήματα όσα ακριβώς και την 31/12/2012.
Τράπεζα Αττικής και ίδια κεφάλαια
Έλεγε ο Τάκαρος στην προηγούμενη ανάλυση του , για την Αττικής ...

Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ μετά την αύξηση και τα Μ.Ο.Δ.

Η Αττικής όταν ολοκληρώσει την ΑΜΚ θα έχει 700 εκατ. χαρτιά και ίδια 282 εκατ. αν επιστρέψει τα 100 που οφείλει στο Ελληνικό δημόσιο θα έχει ίδια 182. Αξία 0,26 ευρώ ανά μετοχή. (προ εξαμήνου όταν ο Τάκαρος έκανε τους ίδιους υπολογισμούς, στο marketzone που έκλεισε, ήταν 0,34 ευρώ ανά μετοχή).
Αν προχωρήσει και στα ΜΟΔ θα εκδώσει άλλα 666 μιλιούνια χαρτιά για να αυξήσει τα ίδια κατά 200. Με 1 δις 366 μιλιούνια χαρτιά, τα ίδια θα βγαίνουν 382 μιλιούνια. 0,28 ανά μετοχή η αξία της μετοχής (προ εξαμήνου όταν ο Τάκαρος έκανε τους ίδιους υπολογισμούς, στο marketzone που έκλεισε, ήταν 0,32 ευρώ ανά μετοχή).
Μιλάμε πάντα για μετά την ΑΜΚ, εφόσον υλοποιηθεί επιτυχώς και αφού γίνει το reverse - δεν μιλάμε για τα σημερινά νούμερα του ταμπλό, αλλά για τα αυριανά.
Όμως οι παίκτες και οι πομπαδόροι της Αττικής θα υπολογίζουν στα ίδια και τα 100 μιλιούνια που χρωστάει στο Ελληνικό δημόσιο και θα τη βγάζουν την αξία της τράπεζας εσφαλμένα, περίπου, στα 0,40

 

Και έτσι αποδείχτηκε πως ήταν .... Η Αττικής ανακοινώνει στο τέλος του εξαμήνου 2013 ότι :Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 60,6 εκατ. ευρώ την περίοδο που έληξε την 30/06/2013.

 

Όμως ακόμη δεν έχουν υπολογισθεί οι δύο αυξήσεις που έκανε η τράπεζα προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθεί. Έτσι αν προσθέσουμε τα 200 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ και τα 200 εκατ. του ομολογιακού δανείου τότε τα ίδια κεφάλαια της Αττικής ανέρχονται σε 460 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0.34 ευρώ ανά μετοχή.

Σας τονίζω ότι έχουμε υπολογίσει πως όλο το ομολογιακό δάνειο έχει μετατραπεί και πως  το σύνολο των μετοχών είναι 1.336.000.000 κοινές μετοχές.
Στην πραγματικότητα όμως τα ίδια κεφάλαια της Αττικής είναι 360 εκατ. ευρώ, καθώς αφαιρούμε τα 100 εκατ. ευρώ που χρωστάει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Έτσι τα ίδια κεφάλαια της Αττικής ανέρχονται σε 360 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0.26 ευρώ ανά μετοχή  και ακόμη δεν συντρέχει κανένας σοβαρός λόγος (εκτός του κερδοσκοπικού παιγνίου) ώστε η μετοχή να κινηθεί υψηλότερα της καθαρής της θέσης - καθώς τα προβλήματα ακόμη δεν έχουν επιλυθεί, όπως θα γίνει αντιληπτό στη συνέχεια.

 

http://1.bp.blogspot.com/-k7xXxk8U930/UiQuoqOD3bI/AAAAAAAAAPY/Kfbu2P9nXGg/s640/%CE%91%CE%A4%CE%A41.png

Η τράπεζα Αττικής με τα 400 εκατ. ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης της σταθεροποιείται και οι δείκτες της θα επανέρθουν στα επίπεδα των ετών 2005-2007

 

Τράπεζα Αττικής και χορηγήσεις

 

Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις δανείων και ομολογιακά δάνεια εταιρειών) ανήλθαν, προ προβλέψεων, σε 3,7  δισεκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,72% σε σχέση με την 31/12/2012. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας : 

 

http://4.bp.blogspot.com/-FO-9eDC0QFc/UiQwsTxsZJI/AAAAAAAAAPk/vWxIEbGwXvU/s640/%CE%91%CE%A4%CE%A42.png

 


Το 75% του ενεργητικού της είναι χορηγήσεις. Εκεί επικεντρωνόμαστε!!!!

Επισφάλειες 402 μιλιούνια στο 10,89%.
Απομειωμένα δάνεια 3,29 δισεκατ. ευρώ

 

Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων : Καταναλωτικά στο 6,28%, Στεγαστικά στο 14,65%, δάνεια προς εταιρίες στο 67,98%, πιστωτικές στο 1,52% όπου έχουν γίνει και οι μεγαλύτερες απομειώσεις.

 

 

 

Τα ποσοστά που σας γράφω είναι επι των συνολικών χορηγήσεων.

 

Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων είναι ισορροπημένο .

 

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/03/2013 σε 21,6% . Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90  ημερών, μετά από προβλέψεις, διαμορφώθηκε σε 43%, ενώ ο ίδιος δείκτης κάλυψης για τα μη εξυπητερούμενα δάνεια άνω των 180 ημερών διαμορφώνεται σε 50%.

 

Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. 

 

Αν οι διοικούντες της τράπεζας σοβαρευτούν και δεν σκορπανε τα λεφτά απο εδώ και απο εκεί, δίχως λόγο και αιτία, τότε με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ πιθανόν η τράπεζα να έχει καθαρίσει . 

 

Αν όμως ανεβάσει τις επισφάλειες στο 20% - που κατά Τάκαρον επιβάλλεται κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να απομειώσει άλλα 338 εκατ. ευρώ. Που σημαίνει ότι τα ίδια των 362 εκατ. ευρώ (μέσα τα ΜΟΔ, έξω τα 100 που χρωστάει στο Ελληνικό δημόσιο) πέφτουν σε μόλις 24 εκατ. ευρώ.   

 

Αν η απομείωση των χορηγήσεων ανέλθει στο 20% τότε η αξία της τράπεζας  θα κατέλθει στα 0,017ευρώ ανά μετοχή .  Εκεί θα πρέπει να κάνει άλλη μια ΑΜΚ (αν όλα κινηθούν ομαλώς και δεν προχωρήσει σε κούρεμα καταθέσεων). Εκεί θα βρίζουν όλοι, εκεί δεν θα πιστεύει κανένας, αλλά εκεί ίσως αποδειχθεί μεγάλη ευκαιρία για τους προνοητικούς και τους ψύχραιμους.

 

  Παρακολουθούμε λοιπόν στενά τις χορηγήσεις της Αττικής. Αν δούμε να κάνουν πράξη τις ανοησίες που γράφουν ορισμένοι, ότι πρέπει να στηρίξουν την Ελληνική οικονομία και αρχίζουν να δίδουν Ευημερία στην κοινωνία μέσω των χορηγήσεων, δίνοντας λεφτά σε κάθε Έλληνα ουρακοτάγκο τότε ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ. Μακρυά!!

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι ετήσιες απομειώσεις που κάνει η τράπεζα επι του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων της  είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων. Και δεν μιλάμε για τα τελευταία 2 χρόνια ....
Θα πρέπει οπωσδήποτε οι ετήσιες απομειώσεις που ανακοινώνει η τράπεζα να είναι χαμηλότερα του 1% του συνόλου των χορηγήσεων (προ προβλέψεων).
Έτσι θα έπρεπε να έχει απομειώσει λιγότερα απο 18 εκατ. το 2005, από 22 εκατ. το 2006, 30 εκατ. το 2007, 35 εκατ. το 2008, 40 εκατ. το 2009, 39 εκατ. το 2010. Να έχει απομειώσει συνολικά το πολύυυυ μέχρι 180 εκατ. ευρώ τις χρήσεις 2005 - 2010 και πάλι το νούμερο των 180 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μέγεθος της τράπεζας είναι μεγάλο.
Αντί αυτού η τράπεζα απομείωσε 44 εκατ. το 2005, 21 εκατ. το 2006, 30 εκατ. το 2007, 35 εκατ. το 2008, 35 εκατ. το 2009, 42εκατ. το 2010.
Απομείωσε συνολικά περισσότερα απο 207 εκατ. ευρώ τις χρήσεις 2005 - 2010.
Μέσα σε 6 χρόνια (2005 - 2010) η τράπεζα Αττικής, ουσιαστικά απομείωσε 207 εκατ. ευρώ απο τις χορηγήσεις της ένα ποσό μεγαλύτερο απο τα ίδια κεφάλαια των 154 εκατ. ευρώ του 2005 - 2006 - ενώ τα τελευταία 9 χρόνια, διέγραψε περισσότερα απο 150 εκατ. ευρώ απο τις χορηγήσεις της, περισσότερα δηλαδή από τα ίδια κεφάλαια που είχε το 2005.
Μέσα σε 6 χρόνια η διοίκηση της τράπεζας κατάφερε να διαγράψει το σύνολο των ιδιών κεφαλαίων του 2005 και ακόμη περισσότερα!!!!
Σήμερα οι χορηγήσεις της Αττικής προ προβλέψεων είναι 3,7 δισεκατ. ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν η τράπεζα φτάσει στο σημείο να απομειώνει σε ετήσια βάση κάτω απο 35 εκατ. ευρώ το χρόνο (όσο πιο κάτω ακόμη καλύτερα), τότε η τράπεζα θα έχει σταθεροποιηθεί και τα δύσκολα θα είναι παρελθόν.

 

Το ύψος των καταθέσεων ανήλθε σε 2,769 δισεκατ. ευρώ μειωμένο κατά 5,52% σε σχέση με την 31/12/2012 και αυξημένο κατά 9,82% έναντι της 30/06/2012.

 

http://4.bp.blogspot.com/-JO3eqdpzKLQ/UiQ2YRf-_CI/AAAAAAAAAP0/QltEsBL90kw/s640/%CE%91%CE%A4%CE%A43.png

 

Τράπεζα Αττικής και έσοδα απο λειτουργικές δραστηριότητες

 

Στο εξάμηνο του 2013, οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 14,46 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 51,5% περίπου έναντι του αντίστοιχου α’εξαμήνου του 2012.

 

Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χρηματοδότηση της Τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (E.L.A.) και το υψηλό κόστος που αυτή συνεπάγεται, δεδομένου ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας ολοκληρώθηκε στο τέλος του α’ εξαμήνου 2013.

 

Επίσης η σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων ήταν σε πρώιμο στάδιο για να έχει αποτυπωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου.

 

Οι καθαρές προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 8,42 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,8% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-lXZ8svF6KLQ/UiQ2zm31QMI/AAAAAAAAAP8/nSNqDwJmrlI/s640/%CE%91%CE%A4%CE%A44.png

Τα έσοδα, έξοδα τόκων + προμήθειες + έξοδα προσωπικού στο έτος 2013 θα είναι, τουλάχιστον, διπλάσια των αριθμών που ανακοινώθηκαν στο εξάμηνο του 2013

 

Το spread μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και επιτοκίου καταθέσεων είναι στο 2% και άντε να ανέλθει στο 3%. Μιλάω για τις καλές περιόδους 2005 - 2011, γιατί αν κοιτάξουμε 2012 και 2013 ζήτω που καήκαμε. Αν απομειώνει και 1% απο τις χορηγήσεις της η τράπεζα τότε τι μένει για να εμφανίσει ως κέρδη???
Σωστά τίποτα!!
Η Αττικής σήμερα βγάζει ζημιές απο τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Βλέπετε αυτή είναι η μοίρα των μικρών. Να βάζουν υψηλά επιτόκια στις καταθέσεις για να προσελκύσουν πιστωτές (καταθέτες) και στα επιτόκια χορηγήσεων να προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικοί.
Στις « Καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής» για την περίοδο που έληξε την 30/06/2013 περιλαμβάνονται διατραπεζικές αναλήψεις ύψους 520 εκατ. ευρώ από τον ELA (Emergency Liquidity Assistance).
Στη συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2012 ποσό ύψους 180 εκατ. ευρώ είχε αντληθεί από τον ELA και ποσό ύψους 510 εκατ . ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Δείτε πόσο χαμηλά έχουν πέσει τα καθαρά έσοδα απο τόκους.  42 εκατομ το 2012 και 14,7 στο εξάμηνο του 2013, απο 103 εκατ. που έβγαζε η Αττικής το 2008 και 76 το 2005. Σε ετήσια βάση η  τράπεζα Αττικής εισπράττει 60 με 70 λιγότερα εκατ. απο τους τόκους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κερδοφορία της. Αλλά και τα έσοδα απο αμοιβές - προμήθειες υστερούν κατά 10 εκατομ. ευρώ σε σχέση με της ετήσιες χρήσεις 2005 - 2010.
Απο την Αττικής, συνολικά, λείπουν τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ απο τα έσοδα των λειτουργικών της δραστηριοτήτων
Το αποτέλεσμα είναι οι λειτουργικές της ταμειακές ροές να είναι αρνητικές, κατά 46 εκατ. το 2012 και 27 στο εξάμηνο του 2013, ενώ μετα βίας το 2011 οι ταμειακές λειτουργικές ροές της ήταν θετικές κατά 3,15 εκατ. ευρώ.
Εδώ να τονίσω ότι στις λειτουργικές ταμειακές ροές της τράπεζας Αττικής δεν συμπεριλαμβάνονται οι απομειώσεις που κάνει η τράπεζα, αλλά μόνο τα έσοδα της απο τόκους και προμήθειες και οι δαπάνες της για έξοδα λειτουργίας.
Η τράπεζα επομένως τα τελευταία 2 χρόνια είναι ζημιογόνος. Αν όμως η τράπεζα καταφέρει να αυξήσει τα έσοδα της απο τόκους + προμήθειες κατά 70 εκατ. ευρώ όπως και στις παλαιότερες καλύτερες περιόδους, τότε θα επανέλθει στην κερδοφορία κατά 30 εκατ. ευρώ.
Αυτό είναι το pick των δυνατοτήτων της τράπεζας Αττικής, έτσι όπως λειτουργούσε. Να μπορέσει να εμφανίσει καθαρά μετά φόρων κέρδη γύρω στα 30 εκατ. ευρώ, όπου με 1,366 δις μετοχές αντιστοιχούν σε  0,022 ευρώ ανά μετοχή
30 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη σημαίνει ότι το καθένα υποκατάστημα (απο τα 80) συνεισφέρει με 375.000 ευρώ καθαρά κέρδη.
Παίρνοντας όμως απομειώσεις της τάξης των 35 εκατ. ευρώ - όπως έχω αναφέρει παραπάνω - αυτά τα κέρδη θα τείνουν να μηδενιστούν.
Στο εξάμηνο του 2013 η τράπεζα Αττικής ανακοίνωσε, ότι το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημία 68 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 96,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012, με τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους να ανέρχονται σε 45,7 εκατ. ευρώ . Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης χρεωστικών τίτλων της Τράπεζας. 
Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για την περίοδο του Α’ εξαμήνου 2013 ανέρχεται σε 40,7 εκ . ευρώ έναντι 76,9 εκ . ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2012.
Οι σωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 402,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2012.
Η τράπεζα δεν λειτουργεί σωστά και θα πρέπει ο βασικός μέτοχος να αναδιοργανώσει τα 80 υποκαταστήματα που διαθέτει η τράπεζα και όχι μόνο να την ανακεφαλαιοποιεί.
Τη στιγμή που το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ βρίσκεται στο 0,5% το μέσο επιτόκιο καταθέσεων στην Ελλάδα είναι στο 4%, διαμορφώνοντας ένα δυσανάλογα υψηλό κόστος του χρήματος για την οικονομία. Αν συνυπολογιστεί και το λειτουργικό κόστος των τραπεζών, τότε το κόστος του χρήματος ξεπερνά το 4,5%. Το μέσο επιτόκιο προς επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 6% , ενώ το μέσο επιτόκιο για χορηγήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες προσεγγίζει το 8% . Για την περίπτωση της τραπέζης Αττικής τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων είναι τα μεν πρώτα υψηλότερα, του μέσου όρου, τα δε δεύτερα ελαφρώς χαμηλότερα, προκειμένου η μικρή τράπεζα να είναι ανταγωνιστική έναντι των μεγάλων 4 συστημικών τραπεζών.
Το υψηλό κόστος χρήματος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε συνδυασμό με άλλες κρίσιμες παραμέτρους όπως το δυσανάλογα υψηλό κόστος ενέργειας αλλά και τα υψηλά έμμεσα «κόστη» που δημιουργούν η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα καθιστούν ασύμφορο το επιχειρείν στη χώρα μας.
Θα κατέληγα ότι η μετοχή της τραπέζης Αττικής ακόμη δεν έχει κανένα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ενδιαφέρον - ειδικά όταν  η τράπεζα δεν έχει σταθεροποιηθεί και συνεχίζει να απομειώνει χορηγήσεις (περισσότερες απο το φυσιολογικό), ενώ τα έσοδα της απο τόκους είναι για γέλια.
Τι πρέπει να συμβεί??
Να δοθεί προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια 

 

  • να διατηρηθεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια 
  • να γίνει δυνατή η χαμηλού κόστους ρευστότητα
  • ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων,  δίχως όμως να στηριχθεί η πραγματική οικονομία δίνοντας δάνεια σε κάθε Έλληνα ουραγκοτάγκο που θέλει να την περάσει ωραία ή να δανειστεί για να ξεχρεώσει άλλους
  • η περεταίρω μείωση του λειτουργικού κόστους  και 
  • να υπάρξει προσοχή στην συνεργασία της τράπεζας με τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που πλέον αποτελεί και τον κύριο μέτοχο της Τράπεζας. Να μην δανείζεται ο βασικός μέτοχος δίχως λογική. Άλλο διευκόλυνση και άλλο βουτάω τη χερούκλα στο μέλι των καταθέσεων και αρπάζω ότι γουστάρω στην τιμή που το θέλω.

 

Πότε θα αρχίσει να έχει ενδιαφέρον η μετοχή??
1) Οι ετήσιες απομειώσεις να κινούνται αρκετά χαμηλότερα των 35 εκατ. ευρώ
2) Τα έσοδα απο τόκους + αμοιβές, προμήθειες οπωσδήποτε περισσότερα από 130 με 140 εκατ. ευρώ
3) Να υπάρξει προδιάθεση απο το βασικό μέτοχο τα 80 υποκαταστήματα να αυξηθούν.
4) Reverse split δια 10 τουλάχιστον.
5) Εφόσον συμβούν τα προηγούμενα 4 ή τείνουν να συμβούν, η τιμή της μετοχής να κινείται κάτω απο το 70% της λογιστικής της αξίας (ίδια κεφάλαια) - όποια και αν είναι τότε η Book Value της τραπέζης.
Θετική επίπτωση θα έχει για την Αττικής σε ότι αφορά τα έξοδα απο τόκους η απεξάρτηση απο τoν ELA. Απο ELA δανειζόταν με 2,75% επιτόκιο, αντί του χαμηλού επιτοκίου της ΕΚΤ.
Με τα 500 εκατ. που αποπλήρωσε και μηδένισε το ELA θα κερδίσει 8 με 9 εκατ. ετησίως απο έξοδα τόκων.
Θα κερδίσει και γύρω στα 30 εκατ. ευρώ από την μείωση κατά 1 μονάδα στις προθεσμιακές καταθέσεις ύψους 3 δισεκ.

Αυτά όλα είναι θετικά σημάδια, όχι όμως τα βασικά - που είναι το χάλι της Ελλάδας και οι χορηγήσεις της Αττικής. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε.

 

Πηγή: http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2015/09/blog-post_27.html

 

Διαβάστηκε 2119 φορές